UUIDを調べる

/ Linux/Unix / Comment[0]
$ udevadm info -q symlink -n /dev/sda1
block/8:1 disk/by-id/ata-WDC_WD2500BEKT-60F3T1_WD-WX40A89S5651-part1
disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD2500BEKT-_WD-WX40A89S5651-part1
disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1
disk/by-uuid/780C4D7B0C4D3602
disk/by-label/システムで予約済み
disk/by-id/wwn-0x50014ee203548432-part1

udevは必要に応じてsysfsの情報をもとにデバイスファイルを作成する。その際ディスクの場合は/dev/disk/by-*/以下にディスク情報をファイル名とするショートカットファイルも作成される。
関連記事

コメント

:
:
:
:
:
管理人のみ表示を許可