I/Oアドレス

/ LPIC / Comment[0]
CPUとデバイスがやりとりする為にI/Oポートが存在する。
I/Oポートを識別するアドレスをI/Oアドレス呼ぶ。
I/OアドレスもIRQと同様に重複してはいけない。

I/Oアドレス割り当てを確認
# cat /proc/ioports
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0071 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0170-0177 : 0000:00:14.1
0170-0177 : pata_atiixp
01f0-01f7 : 0000:00:14.1
0376-0376 : 0000:00:14.1
0376-0376 : pata_atiixp
0380-0383 : enecir
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : 0000:00:14.1
0400-04cf : pnp 00:09
0400-0403 : ACPI PM1a_EVT_BLK
0404-0405 : ACPI PM1a_CNT_BLK
0408-040b : ACPI PM_TMR
0410-0415 : ACPI CPU throttle
0420-0427 : ACPI GPE0_BLK
04d0-04d1 : pnp 00:09
0800-0800 : ACPI PM2_CNT_BLK
関連記事

コメント

:
:
:
:
:
管理人のみ表示を許可